Telefon: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078, vagy rapaskft@rapas.hu
Revalco logó

Háromfázisú áramváltó 

AC háromfázisú áramváltó, Revalco gyártmány

 Háromfázisú áramváltó, Revalco

Háromfázisú áramváltó, TCSN20T

TCSN20T

Ip: 60... 250 A
Is: 5A, vagy 1A
Cl.:: 0.5, 1, 3
Kábel: 3xØ20 mm
Áramsín 3x20x20 mm

Háromfázisú áramváltó, TCSN30T

TCSN30T

Ip: 100... 600 A
Is: 5A, vagy 1A
Cl.:: 0.5, 1, 3
Kábel: 3xØ30 mm
Áramsín 3x30x30 mm

Háromfázisú áramváltó, TCSN30T

TCSN50T

Ip: 100... 600 A
Is: 5A, vagy 1A
Cl.:: 0.5, 1, 3
Kábel: 3xØ30 mm
Áramsín 3x30x30 mm